انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران- اخبار رویدادها
برگزاری کارگاه آموزشی روشهای تشخیص بیماریهای اسکلتی عضلانی در بهره وری ورزشی اسب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/20 | 
کارگاه آموزشی" روشهای تشخیص بیماریهای اسکلتی عضلانی در بهره وری ورزشی اسب" در روز چهارشنبه 15 اسفند ماه 97 با حضور علاقه مندان و تدریس آقایان دکتر سخا و دکتر ترکی در محل باشگاه سواری آزمون برگزار گردید. در این کارگاه در قسمت تئوری با مرور روشهای معاینه عصبی تشخیصی در اسب و نحوه بیحسی تشخیصی اعصاب محیطی در نوبت صبح، قسمت عملیات نیز در بعد ازظهر به بلوک عصبی در تشخیص علت لنگش اختصاص پیدا کرد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ایران:
http://isslim.ir/find.php?item=1.60.94.fa
برگشت به اصل مطلب